Prezydent Miasta Zgierza informuje, że zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 26 marca 2021 r. (znak ZK II.6610.33.2021), ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną na terenie kraju, rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu zgierskiego zostaje wstrzymane.

Wobec powyższego, otrzymane przez mieszkańców Zgierza wezwania stawiennictwa przed komisję lekarską zostają anulowane.

Eskalująca  liczba  zidentyfikowanych przypadków zachorowań na COVID-19 oraz konieczność pełnego zaangażowania personelu medycznego do pracy w podmiotach leczniczych w chwili obecnej uniemożliwia prawidłową realizację  zadania.

Powyższa  decyzja  podyktowana  jest  zarówno  troską  o  bezpieczeństwo osób wchodzących w skład powiatowych komisji lekarskich, jak i osób stawiających się przed tymi komisjami.

Przewidywany termin ponownego rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej jest planowy na czerwiec 2021 r.

O dalszych działaniach mieszkańcy zobowiązani w 2021 r. do stawienia do kwalifikacji wojskowej zostaną poinformowani odrębnym wezwaniem, określającym nowy termin stawiennictwa.