Zarządzenie nr 257/VIII/2022 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Zimy ("Akcja Zima") na terenie Gminy Miasto Zgierz.

PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zgłoszenia mieszkańców oraz osób korzystających z dróg powinny być kierowane: 

DROGI GMINNE:
w godzinach pracy Urzędu Miasta Zgierza:
do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. 42 714 32 22, tel. 42 714 32 20
do Wydziału Infrastruktury Technicznej - tel. 42 714 31 38

po godzinach pracy Urzędu i w dni ustawowo wolne od pracy:
Straż Miejska w Zgierzu - tel. 42 716 44 58

DROGI POWIATOWE:
(ulice: Piłsudskiego, Szczawińska, Kasprowicza, Przemysłowa, Konstantynowska, Rondo Sybiraków,  Wiosny Ludów, Gałczyńskiego, Musierowicza,  Skargi,  Targowa, Parzęczewska do bloku nr 4, Chełmska,  Łagiewnicka (od Długiej do Chełmskiej), Urocza,  Kuropatwińskiej, Mielczarskiego (od Długiej do 3Maja)

w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu:
Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu
tel. 42 288 82 20 (w godzinach pracy urzędu)
tel. 886 330 981 (po godzinach pracy urzędu)

DROGA WOJEWÓDZKA:
(ul. Piątkowska, Rondo Kaczyńskiego)

Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach :
tel. 43 678 23 42

lub

Obwód Drogowy Uniejów:
tel. 63 288 80 09
Obwód Drogowy Zygry:
tel. 43 678 69 85

DROGI KRAJOWE:
(ulice: Aleksandrowska, Sieradzka, Krótka, 3 Maja, Cezaka (od 3 Maja do Długiej),
Długa (od Cezaka do granic miasta), Łódzka, Armii Krajowej, Łęczycka, Ozorkowska)


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Baza w Zgierzu
tel. 538 430 256