Prezydent Miasta Zgierza w dniu 20 sierpnia 2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.
Stanowisko: Podinspektor w Dziale Promocji w Wydziale Promocji i Kultury w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.