Prezydent  Miasta Zgierza w dniu 29 lipca 2021 r. ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz.

Stanowisko pracy:  Podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa w Urzędzie Miasta Zgierza w pełnym wymiarze czasu pracy.