Rozporządzenie nr 4/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.
 
Rozporządzenie nr 14/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2022 r.  uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wytępieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
 
Rozporządzenie nr 9/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 stycznia 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach.
 
Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu.
 
Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Informacje o grypie ptaków - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
Informacje o grypie ptaków - Główny Inspektorat Weterynarii

Informacja z dnia 18 listopada 2021 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu

Informacja z dnia 9 grudnia 2021 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgierzu