Nadchodzące posiedzenie Komisji  na eSesja

Komisja Spraw Obywatelskich
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
1 czerwca 2021 r. godz. 14.00, w systemie zdalnym
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2020 r. - wydanie opinii.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
2 czerwca 2021 r. godz. 15.15, w systemie zdalnym
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2020 r. - wydanie opinii.

Komisja Budżetu i Finansów
7 czerwca 2021 r. godz. 14.00, w systemie zdalnym
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2020 r. - wydanie opinii.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
7 czerwca 2021 r. godz. 15.00, w systemie zdalnym
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2020 r. - wydanie opinii.

Komisja Rewizyjna
9 czerwca 2021 r. godz. 15.00, w systemie zdalnym
1. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2020 - wydanie opinii.
2. Opracowanie wniosku i przygotowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Komisja Rewizyjna
14 czerwca 2021 r. godz. 15.00, w systemie zdalnym
1. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
15 czerwca 2021 r. godz. 14.00 w systemie zdalnym
1. Analiza petycji skierowanych do Rady Miasta Zgierza - przygotowanie projektów uchwał.

Komisja Spraw Obywatelskich
15 czerwca 2021 r. godz. 15.00 w systemie zdalnym
1. Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2021 r.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
16 czerwca 2021 r. godz. 16.00, w systemie zdalnym
1. Informacja nt. przygotowań oraz oferty imprez w ramach akcji „Lato 2021".
2. Informacja nt. organizacji roku szkolnego 2021/2022 w zgierskich szkołach.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.

Komisja Inicjatyw Gospodarczych
17 czerwca 2021 r. godz. 16.00 w systemie zdalnym
1. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.

Komisja Statutowo - Prawna
21 czerwca 2021 r. godz. 14.00 w systemie zdalnym
1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na sesję Rady Miasta Zgierza.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
21 czerwca 2021 r. godz. 15.00 w systemie zdalnym
1. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.
2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
22 czerwca 2021 r. godz. 14.00 w systemie zdalnym
1. Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów
22 czerwca 2021 r. godz. 15.00 w systemie zdalnym
1. Analiza finansowania Urzędu Miasta Zgierza oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie finansowym i organizacyjnym.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2021 r.