Uchwała nr XXXIII/417/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2021 roku

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zgierza

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2021 roku

**************
Informacje o kąpielisku - według uchwały NR VII/66/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2019 roku.

Ocena jakości wody