Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu). Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 7 przy ulicy Rembowskiego 6 w Zgierzu, lokal mieszkalny nr 25 przy ulicy Gałczyńskiego 28 w Zgierzu, lokal mieszkalny nr 14 przy ulicy Dubois 39 w Zgierzu, lokal mieszkalny nr 12 przy ulicy Śniechowskiego 24B w Zgierzu.