Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 114 odbędzie się: VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie nw. lokalu mieszkalnego wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym w prawie własności gruntu). Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 77 przy ulicy Parzęczewskiej 40 w Zgierzu.

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie ww. lokalu mieszkalnego odbył się w dniu 5 listopada 2021 roku, II przetarg odbył się w dniu 28 lutego 2022 roku, III przetarg odbył się w dniu 9 maja 2022 roku, IV przetarg odbył się 22 czerwca 2022 roku, V przetarg odbył się 21 listopada 2022 roku.