zawiadamia, że w dniu 9 stycznia 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II  16, pok. 114 odbędzie się III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Andrzeja Struga 3.