Straż Miejska w Zgierzu w dniu 05.04.2022 r. ogłasza nabór kandydatów na trzy wolne stanowiska urzędnicze aplikanta (strażnika miejskiego) Straży Miejskiej w Zgierzu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.