Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Zgierz

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Biała wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoł

Zgierz, dnia 09 listopada 2017 roku

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Biała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.), oraz Uchwały Nr IX/113/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Biała.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 listopada 2017 roku do 15 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz w Zgierzu, ul. Łęczycka 4, budynek „B”, pokój Nr 3, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu wiejskiego Biała, odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu, ul. Łęczycka 4, budynek „B”, II piętro, pokój Nr 18 - sala konferencyjna od godz. 10:00 do godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu wiejskiego Biała, może wnieść uwagi.

Uwagi do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zgierz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 stycznia 2018 roku.  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zgierz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 stycznia 2018 roku.

Załączniki

Treść ogłoszenia (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Zgierz - Barbara Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Dynek
Data wprowadzenia:2017-11-14 17:00:56
Opublikował:Paweł Dynek
Data publikacji:2017-11-14 17:19:28
Ostatnia zmiana:2017-11-14 17:19:45
Ilość wyświetleń:82

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij